הודעה לעיתונות: חיסון הקורונה – האם הוא באמת בטוח?

לאור הדיווחים המתקבלים ממשרד הבריאות, מהרשתות החברתיות (פייסבוק ועוד) ולאור דיווחים מפורטים שהתקבלו באמצעות האתר של עמותת "חיסונים – בחירה מושכלת" (כ-190 דיווחים), הצגת החיסון כבעל תופעות לוואי קלות הינה מצג שווא.

חיסוני mRNA לאוכלוסייה כללית הם תהליך חדש יחסית, שטרם נוסה על עשרות מיליוני בני אדם וטרם נבדקה דיו בטיחותו בטווח של חודשים ושנים. מדובר בפועל בחיסון שקיבל אישור בחירום. לפני החיסון הקופות טענו שהחיסון בטוח: בטרם למבצע החיסון ובמהלך השלב הראשון לו – משרד הבריאות וקופות החולים פרסמו וקידמו  את החיסון והודיעו  לציבור שהוא בטוח ושתופעות הלוואי שלו קלות (ראו בנספח). אך כעת, אפילו לפי דיווחי הרופאים ומשרד הבריאות מתברר שזה היה מצג מטעה.

מאז החל מבצע "לתת כתף" מאות דיווחים שמיים ואנונימיים על תופעות לוואי מגיעים לרשתות החברתיות ולאתר של עמותת "חיסונים – בחירה מושכלת". הציבור מדווח מדי יום על מקרי מוות מדום לב, משבץ ו/או מקורונה בקרב מבוגרים שהתחסנו. כמו כן, דווחו בסקר וברשתות מקרים של פגיעות עצביות כדוגמת שיתוקי פנים וכן אובדן ראייה ושמיעה, תופעות לבביות שהצריכו אשפוז ואלרגיות חמורות. כל אלו אינם בגדר "תופעת לוואי קלה". 

״המשרד לא הציג בשקיפות נתוני תמותה, ודבר זה הכרחי לבירור והצגה בשקיפות לציבור". 

אלה נווה, אפידמיולוגית סביבתית, שסייעה בבחינת פניות ודיווחים ובאימות מדגמי עבור מקרים חמורים כגון תמותה ופגיעות עצביות, מוסרת כי דיווחי הציבור  כוללים גם מקרי מוות של מבוגרים בגילאי 20-90, של אנשים שתפקדו לפני החיסון ונפטרו שעות או ימים לאחר קבלתו, כמו גם מקרים מדאיגים של פגיעות עצביות כגון אובדן שמיעה/ ראייה:
"למעשה, אין חולק כי חיסון הקורונה גרם לאחריו לתופעות חמורות: משרד הבריאות עצמו  מציג קיומן של 101 פגיעות עצביות, 84 מקרי אלרגיות מסוגים שונים, 13 שיתוקי פנים, 55 מקרי פרסטזיה (נימול /אובדן תחושה) כתופעות לוואי בהודעה לתקשורת ובמצגת של וועדת המעקב שמינה (ראה בנספח א׳). הנתונים שהציג, הם נתוני דיווח עצמי, ולכן אלו לא בהכרח כל האנשים שנפגעו. המשרד לא הציג בשקיפות נתוני תמותה, ודבר זה הכרחי לבירור והצגה בשקיפות לציבור". 

בעניין התמותה: למרות שלפי משרד הבריאות, חטיבת הרפואה ובטיחות המטופל אמורה לתעד אירועים חריגים ופטירות, במצגת ועדת המעקב לתופעות הלוואי – לא הוצגו  נתוני תמותה אחרי החיסון ולא נערכו השוואות לקבוצות ביקורת באותן קבוצות גיל שלא חוסנו (!).  אין ספק, כי אירועי תמותה שעות או ימים לאחר החיסון קרו, ואף לאחרונה התפרסם באתר הרופאים (דוקטורס אונלי – 14.1.21)  כי "מצטברים דיווחים על קשישים שקיבלו את החיסון ונפטרו לאחריו". 

לפיכך, מתברר כי משרד הבריאות אינו פועל בשקיפות בנוגע למספר המתים ומספר האירועים הלבביים/שבץ שקרו בעקבות החיסון (ראו נספח ד'). במקרים המעטים שהצליחו להתפרסם, נמסר מהר כי "אין קשר לחיסון", וזאת על אף שלא הוצגו ממצאי נתיחות שאחרי המוות, או כל הוכחות שאכן התקיימו כאלו. זאת למרות שמשרד הבריאות מודע לכך שקיימת לחיסון השפעה על מחלות לב וכלי דם ו/או תגובות רב מערכתיות: למשל, לאחר שמחוסן צעיר בן 23 לקה לאחר החיסון בתסמונת דלקתית רב מערכתית  (פגיעה מיידית במספר מערכות לב, אי ספיקת לב, אי ספיקת כליות ושוק המודינאמי) – משרד הבריאות החליט לעקוב גם אחרי מקרים כאלו לאחר החיסון (לצד שורת המחלות החמורות שמוגדרות למעקב בפנקס החיסון ובהן תמותה, שבץ, מחלות שבהן נתקף החומר הלבן במח ועוד). (ראו בנספח) 

גם לעניין אשפוזים, הסבירות כי מאושפזים הנלחמים על חייהם בבתי החולים ישיבו לשאלון עצמי – נמוכה ועל כן קיימת בהכרח הטיית פחת למדידת "תופעות הלוואי" בדווח העצמי. 

יש להדגיש כי במדינות מערביות אחרות עוקבים בדריכות אחר תופעות הלוואי ומקרי מוות בקרב קשישים המקבלים את החיסון (למשל בניו-יורק ובנורבגיה). בנורבגיה, דווח ב- 14.1.21 כי מתו 23 קשישים לאחר החיסון מתוך קבוצה של 25,000 מתחסנים. לאחר בדיקה של 13 נפטרים נמסר לציבור כי "תופעות לוואי מחיסון מרנ"א יכלה לגרום למוות". 

לנושא הידבקות מחוסנים בקורונה – בחלק מהמקרים שדווחו ברשתות/לעמותה, מבוגרים שהתחסנו חלו בטווח מאוד קצר לאחר החיסון בקורונה, ומתו תוך ימים ספורים לאחר החיסון, עם אבחנה של קורונה. גם מקרים אלו לא דווחו לציבור בשקיפות כמי שהתחסנו ולאחר מכן חלו ומתו. כמו כן אין דיווח לעניין מספרם האבסולוטי מתוך סה"כ המתים בתקופות השונות. נתון שכן הופיע ומגבה ממצא זה הוא נתון ממצגת ועדת המעקב שם מתברר כי 357 חולים בגילאי 50+ שחוסנו –  אושפזו בבי"ח עקב מחלת קורונה לאחר קבלת החיסון, ללא פירוט מה עלה בגורלם. 

בישראל, דווח ב-15.1.21 כי התפרצה קורונה ב 160 מוסדות גריאטריים. למשל, שבועיים לאחר שחיסנו את דיירי בית האבות צימרמן ברעננה, כ-30 מתושביו אושפזו לאחר שנמצאו חיוביים לקורונה. אחד התושבים נפטר בבית החולים מאיר. גם בבת ים, בבית האבות באבוב, 21 דיירים אובחנו כחולי קורונה, ומרביתם חוסנו לקורונה כמה ימים לפני כן.

היכן המעקב של משרד הבריאות? 

היכן האחריות כלפי אנשים ששמים מבטחם במערכת?

התופעות שתועדו בארץ ובעולם מעידות כי התהליכים שהתריעו מפניהם הן ה-CDC בארה"ב והן ההמטולוגית ד"ר מיכל הרן אכן קורים: פיתוח אלרגיה, הגדלת הסיכון למחלות אוטואימוניות (שיתוקי פנים ופגיעות עצביות קורים במנגנונים אלו, כמו גם פגיעות מסוימות בלב במעורבות של תאי מע' חיסון)ומנגנון הADE (ככל הנראה דוגמה אפשרית היא המקרה של הצעיר בן ה-23 שלקה בתסמונת דלקתית רב מערכתית לאחר שחוסן למרות שכבר חלה בקורונה מבלי לדעת).

יודגש כי גם המרכז האמריקאי לבקרת מחלות, ה-CDC, התריע ברשת כי יש להימנע מנטילת המנה השנייה לחיסון באם המתחסן לקה באחת מהתופעות הבאות כבר לאחר החיסון הראשון: טכיקרדיה (דופק מהיר), עילפון, לחץ דם נמוך, סחרחורות, קשיי נשימה, התכווצויות בטניות וכאבים במערכת העיכול, תחושה שמשהו טרגי עומד לקרות, תפרחת עורית בגוף (אורטיקריה) – בשעות אחרי החיסון – משום שאלו הם סימן לכך שהמחוסן מפתח הליך אלרגי. בין מדווחי הסקר של העמותה, ישנם גם מדווחים שסבלו מתופעות אלו ושחוסנו לעיתים למרות אלרגיות חמורות שהיו להם ברקע. 

מה קרה ויקרה לאנשים שחוסנו וקרו להם תופעות אלו אחרי שיצאו ממתחם החיסון?מה יקרה להם לאחר שיקבלו את המנה השנייה?

נראה כי בטרם היציאה למבצע החיסון הלאומי, "לתת כתף", אף גורם ממשלתי לא יידע את הציבור לגבי תופעות לוואי חמורות אלה. בנוסף, ספק אם כל התופעות אכן דווחו למשרד הבריאות ולקופות החולים כיוון שמחוסנים רבים הם עובדי מדינה/ מערכת הבריאות. 

אחרי תחילת המבצע, חלק מהקופות התעדכנו והחלו להתריע (למצער וככל הנראה על סמך ניסיון שנצבר על גב הציבור) שאסור לתת את החיסון לאנשים שסבלו מאנפילקסיס אחרי החיסון הראשון, שסבלו מאלרגיה, למי שהייתה לו תגובה אלרגית חמורה, למי שסובל מתסמונת שפעול תאי פיטום ולמי שחלו בקורונה (קופ"ח כללית). 

בהתרעות אלו שמתפרסמות כעת לאחר שמעל ל-2 מיליון איש חוסנו, יש הכרה בכך שהחיסון לא היה מתאים לכל אחד וכי היה על המדינה והקופות היה להתריע בטרם תחילת החיסון לכלל האוכלוסיות בסיכון. 

העמותה קוראת למשרד הבריאות לעצור מיידית את מבצע "לתת כתף" ולבדוק היטב כל מקרה תמותה ונזק שהתרחשו לאחר מתן המנה הראשונה או השנייה של חיסון הקורונה, וזאת בשקיפות ציבורית ובטרם יינזקו וימותו אנשים נוספים שמאמינים בבטיחות החיסון.

כמו כן העמותה קוראת לברר את המנגנונים הביולוגיים בהם נגרמים הנזקים. 

יודגש כי ה-WHO המליץ במסמך שפרסם ב-8/1/21 להתחיל עם אנשי רפואה וקשישים, אך לא לחסן כרגע נשים בהיריון וילדים מתחת לגיל 16 (בעוד בידיעה ב-YNET מה-20/12/20, מנכ"ל משרד הבריאות חזי לוי צוטט באומרו שנתקבלה החלטה שנשים בהיריון כן יכולות להתחסן בישראל). (מסמך ה-WHO והידיעה – ראה נספח ה')

אנו מפנים את הציבור להתרשם בעצמו מהנחיות ה-CDC בהן מובהר אילו תגובות אלרגיות מיידיות מהוות תמרור אזהרה עבורו, ולהמשיך לדווח על תופעות הלוואי באתר עמותת "חיסונים – בחירה מושכלת".

> הנחיות ה-CDC

> דיווח על תופעות לוואי באתר "חיסונים – בחירה מושכלת"

בברכה,
אושרה בלפולסקי
יו"ר עמותת חיסונים – בחירה מושכלת

טל"ח.

נספחים: 

  1. אישור חירום לחיסון.
  2. צילומי מסך מתוך מצגת משרד הבריאות – " ועדת המעקב – מבצע חיסונים "חוזרים לחיים" דיון  – "1 האגף לאפידמיולוגיה שירותי בריאות הציבור 10.1.2021 
  3. צילום ממסמך מאתר ה-CDC לגבי אנשים שלא מומלץ להם להתחסן במנה השנייה.
  4. צילום מסך מאתר Doctors Only על התרבות הדיווחים לגבי מקרי מוות.
  5. צילום מסך מאתר מדעת, לפיו "איש לא מת מאלרגיה לחיסון", דבר העומד בסתירה גמורה למה שכפי הנראה מתרחש בפועל.
  6. צילומי מסך מאתרי מקופות החולים לגבי בטיחות החיסון ותופעות לוואי אפשריות.
  7. דיווחים במדיה וברשתות החברתיות על מקרי מוות ואלרגיה לאחר החיסון.
  8. מסמך של ה-WHO לגבי החיסון – את מי לחסן ואת מי לא לחסן

נספח א': אישור חירום לחיסון

נספח ב': תופעות לוואי מתוך אתר ומצגת משרד הבריאות – " ועדת המעקב – מבצע חיסונים "חוזרים לחיים" דיון  – "1 האגף לאפידמיולוגיה שירותי בריאות הציבור 10.1.2021

https://www.gov.il/he/departments/news/12012021-03

נספח ג': צילום ממסמך ה-CDC:

נספח ד': באתר הרופאים מתריעים:"מצטברים דיווחים על קשישים שקיבלו את החיסון ונפטרו לאחריו"

מאתר דוקטורס אונלי  

נספח ה': מאתר מדעת:

נספח ו': צילומי מסך מאתרי קופות החולים

מאתר משרד הבריאות:
https://tinyurl.com/y5slwv3c

מאתר קופ"ח כללית:
https://tinyurl.com/y36g4zwl

אתר הכללית – את מי לא מחסנים: 16.1.21 

מאתר קופ"ח מאוחדת: https://tinyurl.com/y3arjo7a

מאתר קופ"ח מכבי:  https://tinyurl.com/yy3ow8r5

מאתר קופ"ח לאומית: https://tinyurl.com/y4vwj68x

נספח ז': מדגם קטן משטף הדיווחים במדיה וברשתות החברתיות על תמותה ותופעות לוואי קשות

נספח ח': מסמך ה-WHO מה-8/1/21 לגבי האוכלוסיות שניתן לחסן, ואלה שלא מומלץ בעת הזו

והודעתו של מר חזי לוי מנכ"ל משרד הבריאות שניתן לחסן נשים בהריון (שעומדת בסתירה להודעת ה-WHO):

שתפו:

1 thought on “הודעה לעיתונות: חיסון הקורונה – האם הוא באמת בטוח?”

  1. לפי תורת הקבלה לכל דבר בעולם – איפה שהוא, איך שהוא יש סיבתיות וגרסה מתוקנת, גרסה של קדושה ממנה הוא השתלשל, כמובא בזוהר " כי הטהרה מרמזת שיש טומאה על כן אפשר לזכך ולהעלות הטומאה לטהרה כי היא בעצמה נשתלשלה מטהרה –וטהרתם מכול טומאותיכם". וירוס הקורונה מנער את האנושות ומסמן את הקו האדום, הטבע קורע מעל פנינו את המסכות וחושף את חולשותינו ומזהיר ממכות נוספות העלולות לבוא חלילה אם החברה האנושית לא תתקן את דרכיה ותחדל להפר את המאזן הדק והשברירי שבטבע. לראשונה בחיינו יחד, צפה התחושה שזוהי מכה מכוונת מלמעלה עם מסר חד וברור, מעין עונש חינוכי שבא ליישר אותנו ולהעמיד אותנו על מקומנו. כל מה שהאדם עושה ומבקש בטבע, מבניין ביתו ועירו עד עבודתו בשדה, צריך שיהיה נעשה באופן אחר וביחס נפשי אחר. האדם צריך לבקש בטבע לא רק את מזונו הגופני ואת חייו הגשמיים, כי אם גם את מזונו ואת חייו הנפשיים. צריך שיהיה ברור, כי אין מקום אחר לחיים, לא לחיי הגוף ולא לחיי הנפש, מלבד הטבע. האדם כבר למד לדעת , עד כמה הטבע חיוני לו מצד בריאותו הגופנית והנפשית ובכל עת שנתעמר בו הוא ימצא את הדרך להשיב לנו כגמולנו. אמירת הזוהר מסוגל לנשמה. שקריאת הקבלה היא תיקון לעוון זה. ולכן נקראו המקובלים מחצדי חקלא [קוצרי השדה] על שם שכורתים כל הקליפות ולימוד ספר הזוהר הוא בכלל תיקון לכולם.

השאר תגובה