ההשלכות של מדיניות החיסונים שהלוביסטים מנסים להעביר כעת ומה אתם יכולים לעשות כנגדה

הכנסת עוד בקושי מתפקדת, אבל הלוביסטים כבר עובדים במרץ ומעלים מהאוב תזכיר חוק מ-2018.
הצעת החוק לתיקון פקודת בריאות העם, שגרסה מוקדמת שלה הוגשה בעבר ולא הספיקה להגיע לשלבי חקיקה מתקדמים, הוגשה בשנית, והפעם ע"י חברי מפלגת "ישראל ביתנו"- יוליה מלינובסקי קונין, עודד פורר, אלי אבידר, יבגני סובה, חמד עמאר ואלכס קושניר.

ונתחיל דווקא בנקודת האור בהצעת החוק, נקודה שאם יבינו חברי הכנסת את משמעותה וידרשו לממשה במלואה – הלוביסטים עצמם ידאגו להסרתה…

סעיף 64ה (ב) "משרד הבריאות יפרסם לציבור מידע עדכני על חיסוני השגרה, על המחלות שנגדן ניתנים החיסונים, על בטיחותם ויעילותם של החיסונים והנחיות בדבר הדרכים להתחסן ויספק מענה שוטף לשאלות הציבור בנושא".

פה ניתן לעצור. 

כי אם אכן היה מפורסם מידע אמיתי, מגובה ואיכותי על החיסונים, מערך החיסונים היה קורס. נכון לרגע זה, ואין אנו צופים שינוי בקרוב, לא ניתן למצוא מידע אמיתי ומבוסס דרך המערכת הממוסדת ולכן אנו מזמינים את הציבור להמשיך לחקור, ללמוד ולשאול. גם אצלנו.

נמשיך לסקור את עיקרי הצעת החוק

סעיף 64ו' – הקמת מאגר מידע ארצי שיכיל נתוני התחסנות וכן מידע אישי על כל אזרח\ית בישראל.

משרד הבריאות ישתמש בנתונים גם לשם הצגת נתונים סטטיסטיים אודות התחסנות לפי פילוח גיאוגרפי או מוסד חינוכי.

לכאורה, נהדר.
בנוסף בסעיף קטן (ד) מופיעה ההערה הבאה "משרד הבריאות יפרסם לציבור, אחת לשנה בסמוך לפתיחת שנת הלימודים במערכת החינוך, מידע בדבר שיעורי ההתחסנות בחיסוני השגרה" ואז מופיע פירוט של המידע שיפורסם – פילוח גאוגרפי, חברתי, כלכלי, מגמות ו"כל נתון שיש ערך בהבאתו לציבור"

נתעלם לרגע מהעקביות בה מדינת ישראל כושלת בשמירת הפרטיות של אזרחיה במאגרים מסוג זה ונצביע על הפיל בחדר. לכאורה המאגר יכיל כל פרט מידע הנוגע למערך החיסונים בישראל. האמנם?

לא חסר כאן משהו מאוד מאוד חשוב? מה לגבי מעקב ותעוד של תופעות לוואי? מדוע התזכיר אינו מתייחס לנקודה כה עקרונית בפיקוח על מערך החיסונים בישראל? 

כבר ב-2007, הועדה לפניות הציבור, בראשות סופה לנדבר, קיימה דיון נוקב בנושא התנהלותה של הקרן לפיצוי נפגעי חיסון

את הישיבה נעלה חברת הכנסת לשעבר, עם האמירה הבאה:
״אני מבקשת לפרסם את הקרן בכל תחנות טיפת חלב ואם טיפת חלב ייסגרו, אני מבקשת לפרסם זאת בקופות חולים. אני רוצה שהפרסומת תהיה בכל מקום אפשרי כדי שאנשים במדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל ואימהות שצריכים לתת את החיסונים לילדים שלהן, ידעו על הקרן הזאת.״

מאז עברו 13 שנה, האם נעשה משהו בנושא זה?
לא! בישראל מתעקשים להמשיך להתכחש לקיומם של נפגעים מחיסונים. אין זה משנה האם מדובר באחד למיליון או אחד לעשר. העובדה הבלתי ניתנת לערעור היא כי פגיעות חיסונים הם דבר קיים ועל כן יש להכיר בנפגעים ואף להעלותם על נס שכן על פי גישת משרד הבריאות הם אלו ששילמו בשלמות גופם לטובת "הגנת העדר".

סעיף 64ז' – הורים שאינם מחסנים, יקבלו התראה ממשרד הבריאות והם יזומנו למפגש הסברה. במפגש הם יצטרכו לעמוד תחת לחץ ולחתום על כל חיסון וחיסון אליו הם מסרבים לחסן את ילדיהם. הורים ייאלצו להגיע למפגש שכזה בכל 7 שנים.  

על מה ולמה??? האם קיימת אותה הנחיה גם להורה הבוחר להסתכן בחיסון? שכן, אין ספק כי לא מדובר פה בפעולה נטולת סיכון לחלוטין. האם הורה שבוחר לחסן את ילדיו במי מבין החיסונים צריך גם הוא להשתתף במפגש "הסברה" בו יפורטו בפניו כל הסיכונים האפשריים, נדירים יותר או פחות, וההורה יאולץ לחתום על כך? והורה שמסרב לחתום על הצהרה זו, שהנוסח עבורה אינו מפורט, ירשם כאילו כן חתם עליה.
מה המשמעות של חתימה כזו? האם יאלצו את ההורה להסכים למשל לאמירה כגון "אני מודע לכך שאני מעמיד את ילדי בסיכון"? ואם ההורה אינו מסכים עם אמירה זו? שכן מרבית ההורים הבוחרים שלא לחסן עושים זאת מתוך הבנה כי הסיכון בחיסונים גדול מהסיכון במחלות ועל כן הם בוחרים שלא לסכן את ילדם.  
כיצד ניתן לאלצם לחתום על הצהרה שקרית מבחינתם?

במילים אחרות: הורים יספגו לחץ ואיומים על מנת לחסן את ילדיהם. 

ההחלטה האם לחסן ילד היא אך ורק של ההורים וכך היא צריכה להישאר שכן בכל מקום בו קיים סיכון חייבת להתקיים בחירה.

 סעיף 64ח' – בסעיף קטן (א) מוצגת האפשרות לקבל אישור מנומק מצד רופא מומחה להימנעות מחיסון. אבל אז מגיעה הסיפא: " אלא אם כן סירב משרד הבריאות להכיר בסיבה הרפואית". האם לחבורת פקידים שאינם מכירים את הילד תהיה למעשה הסמכות העליונה להחליט באם האישור מהרופא המומחה קביל או לא? הצעות החוק האחרונות ממדינות ניו יורק וקליפורניה שבארה"ב מלמדות שמצב כזה הינו בלתי נסבל. רופאים מקבלים "אזהרות" מצד הממסד שלא לספק אישורים כאלו וכאשר הם כן בוחרים לתת אישור כזה, באים הפקידים ופוסלים אותו. ונחזור שוב על הנקודה העיקרית – זכותו של הורה לבחור עבור ילדו באם להסתכן בחיסון או לא!

סעיף 64ט' – בעת התפרצות מחלה שיש כנגדה חיסון, תלמיד שלא יחוסן יורחק מבית הספר לאורך כל תקופת ההתפרצות.

שר הבריאות רשאי לקרוא לתלמיד ולהוריו להתחסן. שימו לב, התפרצות לא בהכרח קשורה לנתוני תחלואה אלא לשיעור התחסנות נמוך! מלשון החוק:

חשש להתפרצות מחלה מתקיים באחד מאלה:

1. דיווחים מאומתים שנתקבלו במשרד הבריאות בדבר התפרצות מחלה באזור מסוים;

2. מידע בדבר שיעורי חיסון נמוכים מהנדרש כדי למנוע התפרצות מחלה באזור מסוים על פי המלצת הוועדה המייעצת.

זאת אומרת, שאם משרד הבריאות יראה שיעורי התחסנות נמוכים בבית ספר שכל תלמידיו בריאים, על מנת להפעיל לחץ על ה"סרבנים" הם יוכלו לטעון לחשש להתפרצות מחלה.

לבסוף, מוצע בהמשך הדרך לעבות את החוק כך שלא יאפשר להורים לחתום על סירוב ללא אישור משרד הבריאות. מלשון החוק:

מוצע להסדיר את הדרך שבה תוכר הצדקה להימנעות ממתן חיסון לילד מסוים לפי הנחיות משרד הבריאות או לפי אישור רפואי שיבחן משרד הבריאות. על החלטת משרד הבריאות בעניין זה ניתן יהיה לערר לוועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים שפועלת על יד מועצת הבריאות (סעיף 64ח המוצע). 

וכן, מתן סמכויות חריגות נוספות לשר הבריאות, להרחיק ילדים בריאים מהמוסד החינוכי בו הם לומדים:

מוצע להסמיך את שר הבריאות לנקוט צעדים חריגים כשמתקיים חשש להתפרצות מחלות שניתנים נגדן חיסוני שגרה, ובין השאר הפסקת פעילות מוסדות חינוכיים, ובכלל זה גני ילדים וכן מסגרות חינוכיות לפעוטות, שבהם שיעור גבוה של בלתי מחוסנים, או הרחקת אנשים שאינם מחוסנים ממוסד חינוכי, למעט ילד שאינו מחוסן מסיבה בריאותית.

זכרו!

הילדים שלנו לא צריכים לשמש כמגן אנושי!

אין כל בסיס מדעי לטענות הנפשעות כאילו הם מהווים "סכנת מוות" למישהו.

ילד בריא לא מסכן אף אחד!

ליבנו עם כל מדוכאי החיסון, חולי הסרטן, המחלות האוטואימוניות, הזקנים, המוחלשים… באמת.
צר לנו על הסטרס המיותר שהם חווים כאשר הם משמשים כלי תעמולה של חברות מסחריות תאוות בצע.

האם בדיוק ה-4 מחלות ילדות שיש להן לכאורה חיסון הן הסכנה היחידה עבורם? אם כ-ו-ל-ם יתחסנו אז הם יוכלו להסתובב חופשי במקומות הומי אדם ללא שמירה על הגיינה או ריחוק מאנשים חולים? 

"חרחור מחלות" בחסות לוביסטים ומשרתי תאגידים מביא למצב בו מנסים לגרום לכולנו לחשוב שמותר להפקיר את הפרט לטובת הכלל. 

נראה שבשם ההיסטריה הקולקטיבית ממחלת ילדות קלה כמו חצבת (ראו דבריו של האפידמיולוג הראשי של הCDC ב 1962) מנסים לפגוע אנושות בזכויות בסיסיות כמו אוטונומיית האדם על גופו, הזכות לחינוך, הזכות לחיסיון רפואי.

ובל נשכח, גם ילדים "מחוסנים" עלולים לחלות במחלות אליהן חוסנו, ובחלק מהמקרים אף להוות גורם הפצה משמעותי.
למשל, מחוסני השעלת שיכולים למעשה להחשף, להידבק ולהדביק בחיידק ללא תסמינים כלל. ראו באתר המרכז לבקרת מחלות (ה CDC):

http://www.cdc.gov/pertussis/about/faqs.html#immunity

http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/6/5/00-0512_article

הילדים שלנו צריכים להיות בראש סדר העדיפויות!

על הנזק שעושה מדיניות החיסונים הנוכחית לאוכלוסיה כולה אפשר לקרוא כאן

הגיע הזמן לדרוש שקיפות
הגיע הזמן לדרוש ניקיון כפיים
הגיע הזמן לדרוש בריאות אמיתית ושלמה עבור ילדינו.

אז איך אתם יכולים לעזור 

הלחץ שמופעל על חברי הכנסת ע"י הלוביסטים הוא עצום, והתנגדות להגשת החוק, עלולה לעלות להם בתפקידם.
ראו כתבה שפורסמה עוד ב 2012 ב The Marker – "חבר כנסת לא יכול להגיד לא ללוביסט – אחרת הוא שרוף"

גורם בכיר בכנסת: "הלוביסטים מייצגים טייקונים. ח"כים לא רוצים לצאת נגד טייקונים מכיוון שהם חוששים שיהיו מסומנים אצלם"

האם נעשה איזה שינוי הנוגע לפעילותם של לוביסטים בכנסת? כמובן שלא.

האם אתם רוצים שחברי הכנסת ישרתו אותנו וידאגו לבריאותנו, או שימשיכו להעביר חוקים שישלשלו עוד מזומנים לכיסים העמוקים של התאגידים?

אנחנו חייבים ללחוץ יותר חזק! הרבה יותר חזק! אנחנו חייבים להביע בכל מקום התנגדות אדירה לכל ניסיון בלתי נסבל שכזה.

הילחמו למען ילדיכם! 

אנו קוראים לכם לתמוך בעמותה, עורכי דין נפלאים עובדים איתנו כדי לקדם את האינטרסים של כולנו. רבים מכם נעזרו בהם כבר. היינו רוצים להעסיק אותם במשרה מלאה, לאפשר להם לנסח הצעות חוק טובות באמת לאפשר להם לתת עוד הרבה לכולנו. אנחנו רוצים להמשיך להפיץ מידע חשוב ולקדם בחירה חופשית, שקיפות בנושא החיסונים, ולא רק. התקופה האחרונה מראה לנו שחייבים להמשיך לפעול במישורים רבים שדורשים משאבים לא מעטים.
האם הייתם רוצים לוביסטים משלנו שידאגו לבריאות ילדינו?  

בנוסף, אנו מציעים לכם לשלוח מיילים לכל חברי הכנסת בלחיצת כפתור בלבד. רק בחרו את הנוסח המתאים לכם ביותר (או נסחו משלכם) והקישו על "שלח\י אימייל".

נוסחים לשליחת מיילים – התנגדות לחוק:

שלב 1 – ביחרו נוסח ולחצו על הכפתור בתחתית הטקסט להעתקת הנוסח לזיכרון המחשב או טלפון:

אני מתנגד\ת להצעת החוק לכפיית חיסונים.
עד היום, לא בוצעו מחקרי בטיחות מהימנים על חיסונים. חיסונים נבדקים באופן רשלני. לא מזמן, עמותה למען בטיחות חיסונים בארה"ב זכתה בתביעה נגד ה HHS (ארגון ממשלתי למען בריאות הציבור), על כך שיצרניות החיסונים נכשלו להוכיח בטיחות.
החיסונים כיום לא נבדקים במחקרים קליניים כנגד קבוצת בקרה שמקבלת תמיסה נייטרלית; לא נבדק לוח החיסונים בכללותו והסינרגיה בין החיסונים השונים (ואף על פי כן, מועמסים עוד ועוד חיסונים חדשים על לוח החיסונים); ולא נבדקים לקרצינוגניות, על אף שמכילים מסרטנים ידועים (למשל: אלומיניום, פורמלדהיד).
https://www.prnewswire.com/news-releases/ican-vs-hhs-key-legal-win-recasts-vaccine-debate-300712629.html אנו דורשים חופש רפואי!
אנו דורשים לא לעמוד בלחץ ואיומים מצד המדינה ומצד הורים מוסתים.
ואנו דורשים לבחור בעצמנו כיצד, מתי והאם להשתמש בתרכיבי חיסון.
זיכרו היטב, חיסונים הינם מוצר המיוצר במפעל. הוא אינו כוח טבע ואינו הכרח. הוא אינו כוח עליון שמאמינים בו. הוא מוצר, מעשה ידי אדם, שלפחות בימינו נבדק באופן רשלני. אנו נבחר בעצמנו אלו מוצרים לצרוך.


אני מתנגד\ת להצעת החוק לכפיית חיסונים.
גם לפי פרסומים של משרד הבריאות, ילדים בריאים שאינם מחוסנים אינם מהווים כל סכנה לסביבה. יצירת הסתה כלפי ילדים שאינם מחוסנים לא תוביל לדבר מלבד אלימות נוספת בחברה.
אין לכם שום זכות להחזיק במאגר ארצי את פרטיהם האישיים של ילדיי. מאגרי מידע במדינת ישראל תמיד נפרצו עד ליום הזה.
אינני מעוניין\נת בהתערבות מיותרת של משרד הבריאות בבחירות הבריאותיות שאני בוחר\ת בהן עבור ילדיי.
החוק הוא מסוכן והוא פתח לענישה של הורים וילדים שמימשו את חובתם החוקית להגן על ילדיהם מפני סיכונים אפשריים ובחרו שלא להתחסן.
כמו כן, החוק פרוץ במתכונתו הנוכחית ואין גבול למספר החיסונים שהוא יחול עליהם בעתיד.

שלב 2 – לחצו על הכפתור שיפתח בתוכנת הדואר שלכם מייל עם כל הכתובות של חברי הכנסת.
הדביקו את תוכן הטקסט (או נסחו בעצמכם) ושילחו.

במידה והכפתור של שליחת המייל אינו עובד עבורכם, תוכלו להעתיק בנפרד את כל כתובות המיילים לתוכנת הדואר שלכם על ידי לחיצה על הכפתור הבא:

תודה לכם!
נא הפיצו ושתפו את הפוסט הזה.

שתפו:

3 thoughts on “ההשלכות של מדיניות החיסונים שהלוביסטים מנסים להעביר כעת ומה אתם יכולים לעשות כנגדה”

  1. שלום לא מצליח לראות את הקבוצה של אנשי הקשר ששמרתי בגימייל כדי לשלוח לאחר ששלב 1 לא עבד

    1. המייל לא נשלח מסיבה שלאחד הנמענים יש כתובת משובשת. האם יש רשימה תקינה?

השאר תגובה